Michał WOŹNIAK

Sztuka w płynnej nowoczesności

Pracuję w specyfice projektów – zestawów prac,
które mają od razu zaplanowane miejsce pierwszej prezentacji.

Sprawdzam jak sztuka działa na mnie i innych, dlatego ważnym aspektem tych inicjatyw jest wernisaż i osobisty kontakt z widzem. Rozmowa, poznanie doświadczeń „drugiej strony” związane z postrzeganiem artystycznej wyobraźni. Najbardziej cenię miejsca, gdzie obraz współistnieje z codzienną aktywnością bądź towarzyszy innym, większym wydarzeniom.
Zapewnia to szeroki krąg odbiorców.

Sprawdzam jak sztuka działa na mnie i innych, dlatego ważnym aspektem tych inicjatyw jest wernisaż i osobisty kontakt z widzem.

Michał Wożniak - Sztuka płynnej rzeczywistości

Kontakt
tel. +48 600 332 920
e-mail: studio@michalwozniak.pl

Copyright © 2020 Michał Woźniak