Michał WOŹNIAK

Sztuka w płynnej nowoczesności

Pracuję w specyfice projektów – zestawów prac,
które mają od razu zaplanowane miejsce pierwszej prezentacji.

„Pejzaże pamięci II”
19 maja 2023 r., Galeria Krąg. Poznań
Organizator wystawy: Poznańskie Stowarzyszenie Pracy Twórczej

Koncert – Marcin Bąkowski – gitara

Projekt „Pejzaże pamięci II” jest kontynuacją cyklu obrazów malowanych na płótnie, papierze i w pamięci cyfrowej, od 2019 roku. Prace te w większości są poliptykami – łączą kilka formatów w jedną, kompletną kompozycję. Plama, kolor i faktura przenikają się, tworząc unikalne układy, przywołujące zarówno epizody z przeszłości, jak i odwołujące się do teraźniejszości.

Pojedyncze elementy składowe prac pozwalają na wydobycie wspomnień, łączących się ze sobą za pomocą jednego słowa – „pejzaż”. To słowo jest kluczem, które pozwala rozpocząć rozszyfrowywanie idei projektu. W pracach widoczne są różne elementy i formy kompozycyjne. Stawia to przed widzem wyzwanie w odczytaniu całego dzieła, z drugiej strony jednak pozwala zauważyć, że każda z części stanowi element jednej całości. Wskazuje to na złożoność naszych doświadczeń z przeszłości, współczesności i przyszłości.

„Pejzaże pamięci II” to wielowarstwowe prace. To co widzimy, to uznana za kompletną struktura przykrywająca częściowo poprzednie kompozycje. Plamy i gesty przenikają na sąsiadujące formaty, tworząc aktywną całość. Poszczególne elementy wydobywają wspomnienia, które łączą się ze sobą w odkrywanych znaczeniach.
To również opowieść o nas samych, o naszych doświadczeniach, uczuciach, marzeniach i przemyśleniach. Prace proponują zastanowienie się nad tym, jakie jest nasze miejsce w pejzażu historii. Obrazy przypominają nam, że nie jesteśmy sami, że nasze doświadczenia są częścią czegoś większego, co przetrwa w pamięci przyszłych pokoleń. Te prace to odwołanie do przeszłości, ale także wyraz szacunku i pokory dla teraźniejszości, która kształtuje nasze życie i wpisuje się w niezwykły pejzaż czasu.

Kompozycje tworzą unikalny nastrój, który koresponduje z tematem cyklu. Niektóre obrazy wydają się być bardziej nostalgiczne, czy groźne, podczas gdy inne są bardziej radosne i dynamiczne. Ten różnorodny sposób pracy z kolorem i fakturą jest szczególnie widoczny na większych obrazach, które składają się z kilku elementów. Wtedy ujawnia się specyficzna narracja, charakterystyczna dla całego projektu.

Pierwsza prezentacja odbyła się na wernisażu „Pejzaże pamięci”
w piątek 25 listopada 2022 r., w
foyer Aula Nova, Poznań

Jako wydarzenie towarzyszące 
GRAND PRIX POLSKIEJ CHÓRALISTYKI
im. Stefan Stuligrosza

„Pejzaże pamięci” to zestaw obrazów, które powstawały od 2019 r. W większości są to poliptyki – łączone z kilku prac kompozycje. Plama, kolor, faktura przenikają się, nakładają na siebie, tworzą układy, przywołują epizody i odwołania. Łączą teraźniejszość z zapisanym w pamięci obrazem przeszłości. Prace są wielowarstwowe. To co widzimy to uznana za kompletną struktura przykrywająca częściowo poprzednie kompozycje. Poszczególne elementy wydobywają wspomnienia, które łączy słowo. Pejzaż.

Pejzaże pamięci – obrazy

Tytuł: Pejzaż F 8
Rok powstania: 2021
Wymiary: 150 (75, 75) x 115 cm
Technika: płótno, technika mieszana
Werniks: matowy

Tytuł: Pejzaż A 12
Rok powstania: 2021
Wymiary: 115 (40, 75) x 120 cm
Technika: płótno, technika mieszana

Tytuł: Pejzaż E 6
Rok powstania: 2021
Wymiary: 120 x 115 (40, 75) cm
Technika: płótno, technika mieszana
Werniks: matowy

Tytuł: Pejzaż K 2
Rok powstania: 2021
Wymiary: 115 (75, 40) x 120 cm
Technika: płótno, technika mieszana

Tytuł: Pejzaż H 5
Rok powstania: 2021
Wymiary: 90 (60, 30) x 80 (40, 40) cm
Technika: płótno, technika mieszana

Tytuł: Pejzaż L 6
Rok powstania: 2020
Wymiary: 100 x 80 cm
Technika: płótno, technika mieszana

Tytuł: Pejzaż C 47
Rok powstania: 2021
Wymiary: 120 (60, 60) x 80 cm
Technika: płótno, technika mieszana

Tytuł: Pejzaż N 3
Rok powstania: 2021
Wymiary: 80 (40, 40) x 120 cm
Technika: płótno, technika mieszana

Tytuł: Pejzaż S 13
Rok powstania: 2021
Wymiary: 115 (40, 75) x 120 cm
Technika: płótno, technika mieszana

Tytuł: Pejzaż N 2
Rok powstania: 2021
Wymiary: 90 (50, 40) x 120 (40, 40, 40) cm
Technika: płótno, technika mieszana

Tytuł: Pejzaż D 1
Rok powstania: 2021
Wymiary: 120 (40, 80) x 120 (60, 60) cm
Technika: płótno, technika mieszana

Tytuł: Pejzaż U 5
Rok powstania: 2021
Wymiary: 120 (40, 80) x 120 (60, 60) cm
Technika: płótno, technika mieszana
Werniks: matowy

Tytuł: Pejzaż A 97
Rok powstania: 2021
Wymiary: 80 (40, 40) x 120 cm
Technika: płótno, technika mieszana

Sprawdzam jak sztuka działa na mnie i innych, dlatego ważnym aspektem tych inicjatyw jest wernisaż i osobisty kontakt z widzem.

Michał Wożniak - Sztuka płynnej rzeczywistości

Kontakt
tel. +48 600 332 920
e-mail: studio@michalwozniak.pl

Copyright © 2020 Michał Woźniak