Michał WOŹNIAK

Sztuka w płynnej nowoczesności

Laureaci Nagród Honorowych
Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Filmowej „Prowincjonalia”
we Wrześni

XXVII OFSF „Prowincjonalia”

20 kwietnia 2022 r., Wrzesiński Ośrodek Kultury.

Osobowości kina – pomysł na te grafiki narodził się kilka lat temu przy okazji organizacji Festiwalu „Prowincjonalia” w nowym miejscu, które z filmem nie kojarzyło się wcale. Dzięki nim, ale również gościom i uczestnikom festiwalu, Wrzesiński Ośrodek Kultury zmienił się na klika dni w stolicę kina.

Wybór osób był ułatwiony – laureaci nagrody honorowej, to wybitni ludzie – twórcy, reżyserzy, aktorzy – najważniejsze postacie tworzące obraz polskiej sztuki filmowej.

Grafiki powstały w technice „cyfrowego tuszu”. Ich źródłem było archiwum fotograficzne. Stworzone z nakładania na siebie wielu warstw. Rysunku odręcznego i śladów tuszu zapisanych na papierze, jako materii, dla stworzenia oryginalnego narzędzia cyfrowego, które modeluje formę i wyraża charakter. Ważne było też wydobycie żywego spojrzenia modela.

Teraz, po przerwie i w niespokojnych czasach, ten zestaw jest prezentowany jako indywidualna wystawa towarzysząca XXVII edycji Festiwalu, powiększony o kolejną pracę – portret tegorocznej laureatki.

(M.W., 2022)

Kontakt
tel. +48 600 332 920
e-mail: studio@michalwozniak.pl

Copyright © 2020 Michał Woźniak