Michał WOŹNIAK

Sztuka w płynnej nowoczesności

Nieokreśloność kształtów prowokuje różne, wręcz przedziwne, skojarzenia w przebiegu odkrywania znaczeń i wizji świata.

Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej „Prowincjonalia” 2019
Wrzesiński Ośrodek Kultury, Września

„Zwidy i mary” w warstwie słownej nawiązują do mitologii słowiańskiej, również omamów i fobii jako jednej z przyczyn poszerzenia widzenia. Są też niekiedy rejestracją osobistych zakłóceń aparatu wzroku.

Obrazy – światy odrębne – w tym wypadku powstały z chęci badania procesu postrzegania.

Aktywna odpowiedź odbiorcy budzi z kolei nadzieję i wskazuje na sens kreacji i tworzenia wartości.

Michał Wożniak - Sztuka płynnej rzeczywistości

Kontakt
tel. +48 600 332 920
e-mail: studio@michalwozniak.pl

Copyright © 2020 Michał Woźniak