Michał WOŹNIAK

Sztuka w płynnej nowoczesności

Cykl obrazów w małych formatach. 

Historia – dłuższa opowieść o relacjach pomiędzy… Jest to też ślad jednego gestu łączącego wszystkie prace. 

Grudzień 2018. Galeria Taśma, Poznań.

Komentarz do rzeczywistości, tej minionej i tej, która jeszcze stanowi zagadkę.
Zapis wrażliwości duszy czułej na co?
Wśród emocji i rozpoznania tego co znajome.

Inna chronologia zdarzeń (jedno pociągnięcie pędzla) dodaje kolejną warstwę, wykładnię sensu.

Kontakt
tel. +48 600 332 920
e-mail: studio@michalwozniak.pl

Copyright © 2020 Michał Woźniak