Przejdź do treści

PROJEKTY

Pracuję w specyfice projektów – cykli obrazów, które mają od razu zaplanowane miejsce pierwszej prezentacji. Sprawdzam jak działają na mnie i innych, dlatego ważnym aspektem tych inicjatyw jest wernisaż i osobisty kontakt z widzem. Rozmowa, poznanie doświadczeń „drugiej strony” związane z postrzeganiem sztuki. Najbardziej cenię miejsca, gdzie obraz współistnieje z codzienną aktywnością bądź towarzyszy innym, większym wydarzeniom. Zapewnia to szeroki krąg odbiorców.